Author Topic: Wtyczka SkypeClassic zastąpiona przez SkypeWeb  (Read 2084 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline GorafTopic starter

  • Beta Tester
  • *****
  • Posts: 267
  • Karma: 13
Wtyczka SkypeClassic zastąpiona przez SkypeWeb
« on: 04 06 2015, 06:23:51 »
Wtyczka SkypeClassic została zarzucona. Aktualizacja Mirandy zastąpi SkypeClassic wtyczką SkypeWeb. Użytkownicy SkypeClassic będą musieli utworzyć nowe konto SkypeWeb, a historia może zostać zsynchronizowana przez wtyczkę SkypeWeb (przy użyciu opcji w ustawieniach albo ręcznie, dla każdego kontaktu z osobna, z pozycji jego menu podręcznego).