Miranda NG Official Community Forum

Other languages speaking Miranda NG users => Polski => Topic started by: Goraf on 04 06 2015, 06:23:51

Title: Wtyczka SkypeClassic zastąpiona przez SkypeWeb
Post by: Goraf on 04 06 2015, 06:23:51
Wtyczka SkypeClassic została zarzucona. Aktualizacja Mirandy zastąpi SkypeClassic wtyczką SkypeWeb. Użytkownicy SkypeClassic będą musieli utworzyć nowe konto SkypeWeb, a historia może zostać zsynchronizowana przez wtyczkę SkypeWeb (przy użyciu opcji w ustawieniach albo ręcznie, dla każdego kontaktu z osobna, z pozycji jego menu podręcznego).