Author Topic: Powtarzający się błąd okna rozmowy  (Read 3440 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Matrix43

Powtarzający się błąd okna rozmowy
« on: 14 01 2021, 20:28:58 »
No i mamy powtórkę z historii dalej czasami zdarzają błędy w oknie rozmowy mirandy, np odpalam mirandę, ładuję się wyskakują okna rozmowy i rozmowa jest w formie rozjechanej. Spróbujcie to w końcu poprawić.
VersionInfo
Quote
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor  [AMD64 Family 23 Model 8 Stepping 2] [DEP Enabled] [16 CPUs]
Installed RAM: 32717 MBytes
Microsoft Windows 10 , 64-bit (build 19042)
Internet Explorer: 9.11.19041.0 (build 919041)
Administrator privileges: No
OS Languages: (UI | Locale (User/System)) : Polish/Polish | Polish/Polish
Free disk space on Miranda partition: 413228 MBytes

Miranda NG Version: 0.95.13 alpha build #23617 (851b84078a) x64
Build time: 12 Jan 2021 20:31:50
Profile: C:\Users\user\AppData\Roaming\Miranda NG\Dom\Dom.dat
Profile size: 3145728 Bytes
Profile creation date: 25 Nov 2020 18:37:43
Language pack: Polish (PL) [0415]
Service Mode: No

Active Plugins (27):
¤ AutoRun.dll v.0.1.0.1 [25 Nov 2020 17:43:40] - AutoRun
¤ AVS.dll v.0.98.1.2 [6 Jan 2021 2:04:04] - Avatar service
¤ Clist_modern.dll v.0.9.1.11 [6 Jan 2021 2:04:32] - Modern contact list
¤ CloudFile.dll v.0.11.0.6 [19 Dec 2020 18:07:58] - CloudFile
¤ CrashDumper.dll v.0.1.0.4 [22 Nov 2020 10:24:10] - Crash dumper
¤ Db_autobackups.dll v.0.1.0.4 [12 Jan 2021 20:32:02] - Db autobackuper
¤ DbChecker.dll v.0.95.13.1 [12 Jan 2021 20:33:16] - Database checker
¤ DbEditorPP.dll v.4.0.1.4 [6 Jan 2021 2:04:30] - Database editor++
¤ Dbx_mdbx.dll v.0.95.9.1 [12 Jan 2021 20:33:28] - Miranda NG MDBX database driver
¤ Dummy.dll v.0.2.0.0 [12 Jan 2021 20:32:52] - Dummy protocol
¤ Facebook.dll v.0.1.0.10 [12 Dec 2020 2:05:14] - Facebook
¤ GG.dll v.0.95.11.1 [22 Nov 2020 10:24:12] - Gadu-Gadu protocol
¤ IgnoreState.dll v.0.0.3.0 [25 Nov 2020 17:43:06] - Ignore state
¤ Import.dll v.0.95.11.1 [12 Jan 2021 20:32:10] - Import contacts and messages
¤ Jabber.dll v.0.95.11.1 [14 Dec 2020 2:04:42] - Jabber protocol
¤ PluginUpdater.dll v.0.2.0.10 [6 Jan 2021 2:04:34] - Plugin updater
¤ PopupPlus.dll v.2.1.1.17 [25 Nov 2020 17:43:28] - Popup plus
¤ QuickSearch.dll v.1.4.2.0 [12 Jan 2021 20:33:38] - Quick Search
¤ Restart.dll v.0.0.6.0 [25 Nov 2020 17:43:36] - Restart
¤ SimpleAR.dll v.2.0.2.6 [13 Jan 2021 2:09:06] - Simple auto replier
¤ SmileyAdd.dll v.0.3.2.1 [25 Nov 2020 17:43:24] - SmileyAdd
¤ SpellChecker.dll v.0.2.6.6 [25 Nov 2020 17:44:08] - Spell checker
¤ StatusManager.dll v.1.2.0.6 [25 Nov 2020 17:44:12] - Status manager
¤ StopSpam.dll v.0.1.0.2 [25 Nov 2020 17:43:14] - StopSpam+
¤ TabSRMM.dll v.3.6.1.5 [12 Jan 2021 20:32:02] - TabSRMM
¤ Tipper.dll v.2.1.0.7 [25 Nov 2020 17:43:18] - Tipper
¤ TopToolBar.dll v.0.8.0.5 [22 Nov 2020 10:24:04] - TopToolBar

Protocols and Accounts:
-------------------------------------------------------------------------------
CloudFile/Dropbox        1 - Enabled 0 - Disabled  Loaded
Facebook                 1 - Enabled 0 - Disabled  Loaded
GG                       1 - Enabled 0 - Disabled  Loaded
JABBER                   1 - Enabled 0 - Disabled  Loaded

Icon Packs:
-------------------------------------------------------------------------------
 Flags_icons.dll [25 Nov 2020 17:44:46]
 Proto_Dummy.dll [12 Jan 2021 20:33:36]
 Proto_Facebook.dll [12 Dec 2020 2:05:34]
 Proto_GG.dll [22 Nov 2020 10:25:26]
 Proto_Jabber.dll [14 Dec 2020 2:05:48]
 Proto_MetaContacts.dll [12 Jan 2021 20:33:36]
 TabSRMM_icons.dll [12 Jan 2021 20:33:36]
 Toolbar_icons.dll [6 Jan 2021 2:05:48]
 xStatus_Jabber.dll [14 Dec 2020 2:05:48]
[close]