Other languages speaking Miranda NG users > Polski

Wtyczka SkypeClassic zastąpiona przez SkypeWeb

(1/1)

Goraf:
Wtyczka SkypeClassic została zarzucona. Aktualizacja Mirandy zastąpi SkypeClassic wtyczką SkypeWeb. Użytkownicy SkypeClassic będą musieli utworzyć nowe konto SkypeWeb, a historia może zostać zsynchronizowana przez wtyczkę SkypeWeb (przy użyciu opcji w ustawieniach albo ręcznie, dla każdego kontaktu z osobna, z pozycji jego menu podręcznego).

Navigation

[0] Message Index

There was an error while thanking
Thanking...
Go to full version