Author Topic: Miranda-NG: Podstawy konfiguracji  (Read 24934 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline AL|EN

  • Newbie
  • *
  • Posts: 11
  • Country: pl
Miranda-NG: Podstawy konfiguracji
« on: 24 02 2014, 15:02:14 »
Miranda-NG: Podstawy konfiguracji

Witamy w poradniku wyjaśniającym podstawowe zagadnienia komunikatora Miranda NG.

I. Absolutne podstawy
II. Instalacja Mirandy NG
III. Instalacja dodatków[/url]
IV. Pierwsze uruchomienie[/url]
V. Podstawowa obsługa[/url]

absolutnepodstawyI. Absolutne podstawy

Poniżej wymienione są najważniejsze rzeczy, które musisz znać bo inaczej się pogubisz, nie będziesz wiedział
dlaczego czegoś ci brakuje lub dlaczego coś nie działa tak jak chcesz.

a) zanim będziesz mógł wpisać swój "numer gie gie" musisz stworzyć profil a potem pierwsze konto dla
    wybranej sieci
w "Menadżerze Kont", do większości pozostałych sieci również. Dopiero potem pojawiają
    się pozycje w Opcje\Sieci\"NazwaKonta"

    Skasowanie takiego konta kasuje też wszystkie jego kontakty na liście wraz z historią.

b)  są dwa systemy kont

- nowy system: możesz dodawać wiele kont używając "Menadżera Kont"

- stary system: wtyczka sama dodaje pierwsze konto ale nie można dodawać kolejnych używając
      "Menadżera Kont",

c) większość powszechnych funkcji, wbudowanych w inne komunikatory, takich jak:

- sterownik bazy danych odpowiedzialny za nasz profil, ustawienia i historię
- lista kontaktów czyli jej wygląd, obsługa skórek oraz funkcje
- okno wiadomości
- log wiadomości
- normalnie wyglądająca i działająca historia
- system powiadomień nadchodzącej wiadomości
- system powiadomień o zmianach statusów kontaktów, zmianach opisów
- opisy na liście kontaktów
- uśmieszki
- popupy jak

w Mirandzie jest realizowana przez osobne wtyczki lub przez opcje we wtyczkach.

Czasami do jednej rzeczy potrzeba dwóch wtyczek: aby mieć Popupy pokazujące to, że jakiś kontakt się zalogował
nie wystarcza zainstalowanie wtyczki do wyświetlania Popupów - trzeba jeszcze zainstalować wtyczkę,
która je wywołuje np: NewXStatusNotiffy, która powiadomi nas (wyświetli popup) gdy kontakt zmieni swój status.

instalacjamirandyimII. Instalacja Mirandy NG

Do wyboru mamy dwie możliwości:

a) instalacja standardowa

- katalog z profilami: %appdata%\Miranda\

      VISTA/7: C:\Users\"NazwaKontaUżytkownika"\Dane aplikacji\Miranda
      XP: C:\Documents and Settings\"NazwaKontaUżytkownika"\Dane aplikacji\Miranda

b) instalacja portable

- katalog z profilami: \Miranda\Profiles

UWAGA: Dokładnie mówiąc jest to \Miranda NG\%profile_path%\, zmienna %profile_path% jest brana z
ustawienia "ProfileDir=" w mirandaboot.ini

Przykład: mirandaboot.ini: "ProfileDir=ProfilesNew"
w takiej sytuacji katalog z profilami: \Miranda NG\ProfilesNew\

instalacjadodatkowIII. Instalacja Dodatków

Uwaga: większość dodatków MUSI zostać włączona po instalacji !

1. Wtyczki

- pliki dll: Miranda-IM\Plugins
- inne pliki: zgodnie ze strukturą katalogu w archiwum wtyczki lub zgodnie z readme.txt
- większość plików .zip wystarczy wypakować do głównego katalogu z Mirandą
- niektóre wtyczki wymagają dodatkowego włączenia po instalacji

2. Skórki

Uwaga: większość dodatków MUSI zostać włączona po instalacji !

a) Lista kontaktów
    - wymagana jest wtyczka Modern Contact List
    - instalujemy do folderu: Miranda NG\Skins\Modern
    - włączamy: Opcje\Personalizacja\Skórka lista kontaktów (lub Opcje\Skórki\Lista kontaktów)

b) Okno rozmowy
    - wymagana jest wtyczka TabSRMM Mod
    - instalujemy do folderu: Miranda NG\Skins\TabSRMM
    - włączamy: Opcje\Personalizacja\Skórka okna rozmowy (lub Opcje\Skórki\Okno rozmowy)

c) Log wiadomości
    - wymagana jest wtyczka IEView
       - instalujemy do folderu: Miranda NG\Skins\IEView
    - włączamy: Opcje\Personalizacja\Okno rozmowy\IEView:Log wiadomości
       (lub Opcje\Skórki\IEView)

d) Popupy
    - wymagana jest wtyczka Popup+
    - instalujemy do folderu: Miranda-IM\Skins\Popup
    - włączamy: Opcje\Popupy\Skórka (lub Opcje\Skórki\Popupy)

e) Podpowiedzi
    - wymagana jest wtyczka Tipper YM
    - instalujemy do folderu: Miranda NG\Skins\Tipper
    - włączamy: Opcje\Tipper\Skórka (lub Opcje\Skórki\Tipper)

f) Ekran startowy
    - wymagana jest wtyczka SplashScreen
    - instalujemy do folderu: Miranda NG\Skins\Splash
    - włączamy w Opcje\Personalizacja\Ekran startowy (lub Opcje\Skórki\Ekran startowy)

3. Emotikony:
    - wymagana jest wtyczka SmileyAdd
    - instalujemy do folderu: Miranda-IM\Smileys
    - włączamy: Opcje\Personalizacja\Emotikony

4. Ikony:
    - instalujemy do folderu: Miranda-IM\Icons
    - włączamy: Opcje\Personalizacja\Ikony

5. Dźwięki:
    - instalujemy do folderu: Miranda-IM\Sounds
    - włączamy: Opcje\Personalizacja\Dźwięki

pierwszeuruchomienieIV. Pierwsze uruchomienie

a) tworzenie profilów

Najlepszym wyborem jest wpisanie naszego imienia/ksywy/itp. Unikajmy wpisywania loginu sieci itp.

UWAGA:
Najlepiej jest stworzyć odrazu wszystkie profile, które będą używane,
ponieważ po stworzeniu jednego profilu, Menadżer Profili nie pokaże się więcej.
(o ile nie uruchomimy Mirandę z wciśniętym klawiszem Ctrl lub nie zmienimy ustawienia
"ShowProfileMgr=" z "smart na "yes" w mirandaboot.ini)

b) tworzenie kont dla sieci - zapoznaj się z poradnikiem "Jak dodać kolejne konta ?"

c) zmiana statusów

   - globalnie, czyli dla wszystkich (niezablokowanych) kont:
     poprzez domyślne skróty klawiszowe takie jak Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 aż do Ctrl+0
     Można też użyć menu statusu w menu tray'a(zasobnika systemowego) lub ikony w pasku narzędzi

   - pojedynczo dla wybranej sieci

   - można wykluczyć wybrane konto z globalnej zmiany statusu poprzez zablokowanie konta:

     Klikamy na ikonę naszego konta w pasku statusu, wyświetla się na lista dostępnych statusów
     oraz nazwa konta. Klikamy na nazwę konta. Na ikonie konta pojawia się mała, żółta ikona kłódki.
     Konto zostało zablokowane i od tej pory globalne zmiany statusu nie zmieniają jego statusu.

     Odblokowanie odbywa się poprzez ponowne kliknięcie na nazwę konta w jego menu statusów.

d) początkowy statusu dla kont (wtyczka StartupStatus)
 
    Opcje\Status\Status startowy:Profile statusów ,wybieramy profil startowy a dopiero w nim
    ustawiamy początkowy status wszystkich naszych kont.

e) domyślny opis dla statusów: Opcje\Status\Opisy:Ogólne

podstawowaobslugaV. Podstawowa obsługa

a) zmiana danych personalnych

- otwieramy Główne Menu Mirandy - Dane użytkownika - Pokaż/Zmień moje dane

b) szukanie/ręczne dodawanie kontaktów

- okno szukania kontaktów: przycisk na pasku narzędzi lub skrót klawiszowy Ctrl + Shift + f
 
- okno ręcznego dodawania kontaktów: przycisk na pasku narzędzi bub skrót klawiszowy Ctrl + Shift + c

UWAGA:
Wtyczki obsługujące: Kanały RSS(RSSNews), Kursy walut(Quotes),
Serwery gier(GameQuery), Powiadamianie o nowej poczcie(YAMN), Duchy(mPhantomProtocol),
Pingowanie(Ping Protocol), Czas na świecie(Worldtime Protocol) posiadają własne
okna dodawanie kontaktów.


c) blokowanie kontaktów: jest zależne od sieci, w której mamy kontakt

- sieć "Gadu-Gadu": Opcje\Zdarzenia\Ignorowanie: wybieramy kontakt i zaznaczamy pierwszą "kropkę"
  od lewej strony. Zamiast niej pojawi się ikona wiadomości.

Szybki dostęp do tej opcji znajduje się w menu kontaktu: "Ignorowanie"

Opcja "Tylko dla znajomych" jest dostępna w Opcje\Sieci\"NazwaKonta":Ogólne

- sieć "Jabber": poprzez listy prywatności

d) ignorowanie zdarzeń od kontaktów: Opcje\Zdarzenia\Ignorowanie
    wybieramy kontakt i zaznaczamy powiadomienie, które chcemy wyłączyć

Przykład: Możemy wyłączyć powiadomienie o zmianie statusu dla kogoś, kto jest często rozłączany
i popupy o jego zmianie statusu pojawiają się co chwila.

UWAGA: Pozycja "Linki" działa tylko na protokole ICQ i tylko dla specjalnej funkcji tego protokołu.

e) ukrywanie kontaktu na liście: Opcje\Zdarzenia\Ignorowanie: odznaczamy "ptaszek" z lewej strony nazwy
kontaktu - kontakt znika z naszej listy ale jest to tylko efekt wizualny. Kontakt nie jest w żaden sposób
zablokowany/ignorowany, powiadomienia takie jak zmiany statusów itp będą nadal pokazywane.

f) grupy na liście kontaktów

- tworzymy poprzez menu, pokazujące się po kliknięciu prawym przyciskiem na pustym miejscu listy kontaktów

- zmiana grupy kontaktu odbywa się poprzez przenoszenie kontaktów metodą przeciągnij i upuść

- zmiana kolejności grup na liście kontaktów również odbywa się metodą przeciągnij i upuść

g) metakontakty: Opcje\Lista kontaktów\Metakontakty (Wtyczka MetaContacts)
   - odbywa się poprzez przenoszenie kontaktów metodą przeciągnij i upuść: przeciągamy dodatkowy kontakt
     na kontakt, który ma być głównym Metakontaktem. Następnie to samo robimy z pozostałymi dodatkowymi
     kontaktami, które chcemy dodać.

UWAGA: Skasowanie Metakontaktu kasuje wszystkie sub-kontakty i ich historię.

h) filtry listy kontaktów

- prosta funkcja "Pokaż/Ukryj rozłączonych" dostępna jest pod przyciskiem w pasku narzędzi

- możemy wybrać też inne statusy, które będą traktowane jak "Rozłączony": Opcje\Lista kontaktów\

- zaawansowane filtry listy kontaktów tworzy się przyciskiem obecnym na ramce "Tryby widoku"